เลือกประเภทที่นั่ง (Ticket Info.)เลือกจำนวนบัตร (Amount.)