FINE รุ่น 8 เปิดรับสมัครแล้ว

FINE คือ ?

FINE = Future Innovative Entrepreneurs

คอร์ส FINE เป็นคอร์สอบรมผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมของคน พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการทำการตลาด รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ

คอร์สนี้จะสอนให้คุณสามารถปรับตัว สร้าง และพัฒนาธุรกิจ Startup ให้แข็งแรงยั่งยืนสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน เพื่อก้าวทัน และมีความคิดที่นำหน้าโลกยุคใหม่อยู่เสมอ

ทำไมต้องเลือกเรา

Real Business. Real Connection.
“ความรู้แน่น กิจกรรมสนุก connection คุณภาพ”

1465825352_cc10

ผู้สอนมาจากธุรกิจทุกแขนง

เราคัดสรรค์วิทยากรผู้สอนมาจากธุรกิจทุกแขนง
เป็นวิทยากรที่สอนจากประสบการณ์จริงๆ

1465825370_cc16

วิทยากร/นักลงทุนจากต่างประเทศ

เราเฟ้นหาวิทยากร/นักลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับนักเรียนของเรา

1494192774_cc85

คลาสขนาดเล็ก

คลาสขนาดเล็ก ด้วยจำนวนนักเรียนไม่เกิน 50 คนที่ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ามา ทำให้คลาสของเรามีคุณภาพที่สุด และมีเพื่อนร่วมชั้นที่มีคุณภาพที่สุดเช่นกัน

1465825346_cc3

ศึกษางานต่างประเทศ

การพานักเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อให้เห็นการทำงานจริงของบริษัทที่ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ

1465842094_cc7

กิจกรรมและการสังสรรค์

กิจกรรมและการสังสรรค์หลังเลิกเรียน เพราะเราเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่มั่นคง เกิดจากพันธมิตรที่เหนียวแน่น

เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และต้องการโตแบบก้าวกระโดด
  • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่ต้องการเข้าใจว่า Startup ทำงานอย่างไร?
  • ฝ่ายการตลาด ที่ต้องการเข้าใจธุรกิจในหลายๆแขนง
  • ผู้บริหาร ที่ต้องการก้าวทันโลกธุกิจในยุคปัจจุบัน
  • ทายาทธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจครอบครัวให้เข้าสู่โลกยุคใหม่
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ธุรกิจรอบด้าน และต้องการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ระดับคุณภาพ
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.